Uz pārējiem produktiem

Cita produkcija

Skaidas

Šķelda

Šķeldai un skaidām ir daudz pielietojumu:
╸kā kvalitatīvs kurināmais līdzeklis speciālāks katla krāsnīs,
╸skaidu plākšņu ražošanā,
╸skaidu brikešu ražošanā,
╸biomasas enerģijas ražotnēs,
╸lauksaimniecībā, dārzkopībā un citur.

(cenas spēkā no 29.08.2022)

VEIDS EUR/M3
Skaidas 20
Šķelda 33